خبر بعدی بیست و چهارمین نمایشگاه چاپ و بسته بندی خبر قبلی

از غرفه سان پلاستیک در سالن 5 شماره غرفه 28 بازدید فرمایید
تاریخ :22 لغایت 25 آذرماه 1396
زمان : 9 صبح لغایت 17 بعد ازظهر
مکان :بزرگراه شهید چمران محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهرانخبرنامه

درصورت علاقه به دریافت خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید.